Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń w spedycji i w najbliższych dniach postaramy się wam je przybliżyć. Dziś chcemy skupić się na ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia ochronę w momencie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu,czyli uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata towaru. Ubezpieczenie pokrywa także szkody spowodowane na skutek opóźnienia dostawy czy zagubienia dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: