Zniszczenie towaru

Jak postępować w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru?

W branży TSL często niestety zdarzają się błędy, niedopatrzenia lub zdarzenia losowe które znacząco wpływają na przebieg transportu lub stan towaru. Przywilejem stron, które występują w liście przewozowym jest możliwość składania reklamacji do drugiego podmiotu umowy. Zasady składania reklamacji w przewozach międzynarodowych określają odpowiednie Konwencje, osobne dla każdej gałęzi transportu. Na naszym szkoleniu „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach…

Ubezpieczenie ładunku

Ubezpieczenie ładunku w transporcie

Czy oprócz ubezpieczenia stron umowy należy także ubezpieczyć ładunek? Ubezpieczenie cargo, inaczej mienia w transporcie, powinno szczególnie zainteresować spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także przedsiębiorców, którzy ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku. Często zdarza się, że kontrakty handlowe bądź banki obligują przedsiębiorców za zawarcia takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę także w przypadku szkód poniesionych na skutek zdarzeń losowych jak wypadek, powódź, eksplozja…

Ubezpieczenie OC Spedytora

Kolejnym podmiotem w łańcuchu dostaw który powinien zostać ubezpieczony jest spedytor. Może on zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z powodu uszkodzenia bądź utraty przesyłki, ale także gdy umowa spedycji została wykonana w sposób niepoprawny co spowodowało poniesie przez zleceniodawcę szkód. Ale czy ubezpieczenie OC pokryje wszystkie szkody spowodowane przez spedytora? Kluczem jest umiejętne dobranie ubezpieczenia OC. O czym należy pamiętać wybierając ubezpieczenie mówimy na naszym…

ubezpieczenia przewoźnika

Czy warto inwestować w ubezpieczenia?

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń w spedycji i w najbliższych dniach postaramy się wam je przybliżyć. Dziś chcemy skupić się na ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia ochronę w momencie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu,czyli uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata towaru. Ubezpieczenie pokrywa także szkody spowodowane na skutek opóźnienia dostawy czy zagubienia dokumentów.