planowanie

Planowanie tras przewozów nienormatywnych

Planowanie tras przewozów nienormatywnych, czy o niczym nie zapomniałeś? Ważnym aspektem w transporcie nienormatywnym jest zaplanowanie tras przewozu ładunków ponadgabarytowych. Kluczowym aspektem jest wyznaczenie jak najkrótszej trasy, aby obniżyć koszty. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu szeregu parametrów które musi spełniać droga aby możliwy był wjazd taki pojazdów. Podstawowym ograniczeniem jest szerokość dróg i wartość promieni łuków i zakrętów, problem stanowi także obecność estakad, wiaduktów i…

kategorii

Ile jest kategorii dla pojazdów nienormatywnych?

Transport ładunków ponadnormatywnych w Polsce wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwe organy państwowe, które wydawane są w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII będą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Dokładniejsza analiza kategorii to istotny punkt naszego szkolenia “Przewozy nienormatywne”, które odbędzie się 16 lutego 2019 w Gdyni: Przewozy nienormatywne –…

Kto jeszcze może nas skontrolować na drogach?

Prawie każdy z nas miał styczność z kontrolą drogową przeprowadzoną przez policję, ale czy zastanawialiście się kiedyś kto jeszcze jest upoważniony do takiego zatrzymania? Między innymi Funkcjonariusze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Straż Miejska, Straż Graniczna lub Straż Parku. W jakich sytuacjach mogą dokonać kontroli? Czy mają takie same prawa jak funkcjonariusze Policji? Na takie pytania odpowiadamy na naszym szkoleniu “Przewozy nienormatywne”, które odbędzie się 16…

pojazd

Czy autobus jest pojazdem nienormatywnym?

Pojazd nienormatywny czyli pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary bądź masa bez lub z ładunkiem, są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach dla danej drogi. Jednakże w zakresie nacisków osi autobusy nie są klasyfikowane jako pojazdy nienormatywne. Zazwyczaj pojazdy nienormatywne poruszają się w nocy w asyście pilota drogowego. Transport ponadgabarytowy jest tematem naszego szkolenia “Przewozy nienormatywne”, które odbędzie się 16 lutego 2019 w…

Przewozy nienormatywne

Czym są przewozy nienormatywne

Przewozy nienormatywne to take w których gabaryty pojazdu wraz z ładunkiem, całkowita masa pojazdu bądź naciski jego osi na jezdnię przekraczają dopuszczalne wartości podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Takie przewozy muszą zostać zrealizowane według innych przepisów, określonych w prawie o ruchu drogowym. Transport ponadgabarytowy jest tematem naszego szkolenia “Przewozy nienormatywne”, które odbędzie się 16 lutego 2019 w Gdyni: Przewozy nienormatywne – transport drogowy

system wyznaczania tras

System wyznaczania tras w przedsiębiorstwie

Jaki system wyznaczania tras wybrać dla środka transportu wewnętrznego w naszym przedsiębiorstwie? O zaprojektowaniu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie głównie decyduje jego zapotrzebowanie i warunki produkcji. Wyróżnia się, aż 4 systemy transportu. Najczęściej stosowane system wahadłowy i obwodowy oraz rzadziej system promieniowy i nieregularny. W wahadłowym transport odbywa się tylko między dwoma punktami. Jest on stały i równomierny, a przemieszczanie towaru z jednego punktu do drugiego…

Środki transportu wewnętrznego

Środki transportu wewnętrznego

Czym sprawnie transportować surowce i towary wewnątrz magazynu? W nowoczesnych magazynach do transportu wewnętrznego używane jest zazwyczaj kilka różnych rodzajów pojazdów. Między innymi jest to wózek widłowy, który, jak może nie wszyscy wiedzą, także dzieli się na kilka rodzajów. Do procesu kompletacji używany jest wózek do komisjonowania, natomiast do wysokiego składowania wykorzystuje się wózek VNA. Coraz częściej spotkać można wózki bezzałogowe czyli inaczej automatyczne LGV.…

Układ dróg wewnątrzzakładowych

O czym należy pamiętać przy wyznaczaniu dróg wewnątrzzakładowych?

Organizacja magazynu zależy w dużej mierze od jego charakteru, składowanych towarów, intensywności przepływu towarów czy innych czynników organizacyjnych. Nie mniej każdy w każdym magazynie istnieje obowiązek wykonania i oznakowania dróg komunikacyjnych i transportowych. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe. Zazwyczaj maluje się pasy koloru żółtego lub białego, zależnie od…

Co nazywamy transportem bliskim?

Wszystkie czynności, które mają na celu przewiezienie konkretnych osób lub dóbr w obrębie jednego danego przedsiębiorstwa nazywamy transportem wewnętrznym. Możemy się także spotać z nazwami transport bliski lub wewnątrzzakładowy. Transport wewnetrzny może obejmować między innymi: transport składowo-magazynowy, transport produkcyjny, transport międzywydziałowy, transport wewnątrzwydziałowy oraz transport stanowiskowy i międzystanowiskowy. Temat zorganizowania transportu bliskiego w przedsiębiorstwie poruszamy na naszym szkoleniu “Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa”, które…

Szczupłe Zarządzanie

Co oznacza szczupłe zarządzanie firmą?

Wszystkie opisywane przez nas, w ostatnim czasie, narzędzia umożliwiają wprowadzenie do przedsiębiorstwa metody zarządzania zwanej Lean Management. Z angielskiego „lean” oznacza dosłownie „wyszczuplenie” więc tłumaczymy to jako Szczupłe Zarządzanie. Metoda ta opiera się na obniżce kosztów, podnoszeniu poziomu jakości, skracaniu cyklu dostaw oraz likwidacji wszelkich przejawów marnotrawstwa. Zastosowanie Lean Management pozwala na zwiększenie efektywności działania całej organizacji, osiągnięcie krótszego czasu realizacji produkcji, redukcji zapasów do…