onasNajlepsze szkolenia i doradztwo transportowe na Pomorzu.
Wspieramy firmy w realizacji skomplikowanych projektów w zakresie transportu, spedycji i logistyki.  Zapoznaj się z naszą ofertą, skorzystaj z naszych usług :

Specjalizujemy się głównie w transporcie morskim i lądowym towarów niebezpiecznych wspierając przedsiębiorstwa w  realizacji skomplikowanych wymagań prawnych.

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia ogólne, stanowiskowe i bezpieczeństwa dla pracowników związanych z logistyką towarów niebezpiecznych ( ADR, RID, IMDG).  Jako jedyni w naszym regionie organizujemy obowiązkowe szkolenia stanowiskowe dla pracowników lądowych zgodnie z przepisami IMDG-Code. Szkolimy również kierowców ADR, kandydatów na doradców DGSA oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką towarów niebezpiecznych.

Ponadto oferujemy kompleksową obsługę firm transportowych z zakresu analizy pracy kierowców oraz planowania przewozów. Przygotowujemy również przedsiębiorstwa do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy oraz wprowadzamy systemy unikania pozwów pracowniczych przed Sądami Pracy.   

W lipcu 2018 roku zostaliśmy wpisani pod numerem 2.22/00145/2018 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS) i tym samym możemy ubiegać się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą