Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców, a więc osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów oraz dla kierowców zawodowych.

 

Cel szkolenia:

 • Nauka poprawnego wyliczania czasu pracy kierowców,
 • Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych,
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców,
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami kierowcy oraz odpowiedzialnością karną.

Program szkolenia:

1. SYSTEMY CZASU PRACY KIEROWCÓW

 • Podstawowy
 • Równoważny
 •  Przerywany
 • Zadaniowy
 • Mieszany

2. CZAS DZIENNEGO KIEROWANIA POJAZDEM

 • Dobowy okres prowadzenia, praca inna i odpoczynek.
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki ich skrócenia.
 • Przerwy w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.

3. CZAS PROWADZENIA W OKRESIE TYGODNIA A DWÓCH TYGODNI

4. MAKSYMALNY CZAS PRACY I CZAS PRACY NOCNEJ

5. WARUNKI JAZDY, OKRES GOTOWOŚCI I ODPOCZYNEK W ZAŁODZE

6. REKOMPENSATA SKRÓCONEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO

7. ODPOCZYNEK NA PROMIE

 • Warunki jego przerwania

8. PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY KIEROWCÓW

 • Różnice między rozporządzeniem 561/2006, a Umową Europejską AETR?

9. TARYFIKATOR KAR I MANDATÓW

 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.
 • Sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD, przykłady.

10. SPOSOBY I NARZĘDZIA KONTROLI CZASU JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKÓW PRZEZ KIEROWCĘ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO

11. TRANSPORT NA POTRZEBY WŁASNE, TRANSPORT NIEHANDLOWY, TRANSPORT NIEZAROBKOWY

12. PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA 561/2006

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii Transportowej wraz z programem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

– Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.
– W czasie szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
– Materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Cena szkolenia 950 zł brutto.

Termin szkolenia: 1 – 2 grudnia 2018 r.