Szkolenie adresowane jest do osób chcących przygotować się do zawodu oraz do magazynierów, pragnących rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje.

 

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie z tematem efektywnej pracy na magazynie
 • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu organizacji pracy  i zarządzania magazynem

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE

 • Definicja, zakres działalności i cele gospodarki magazynowej
 • Przepisy i normy obowiązujące w magazynach
 • Zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.
 • Zapobieganie stratom generowanym w procesach magazynowych
 • Kryteria i metody wyboru produktów i dostawców
 • Prowadzenie dokumentacji

2. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

 • Relacje pomiędzy poszczególnymi ogniwami
 • Zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury
 • Przepływ informacji i dokumentów w systemie magazynowym
 • Magazyn klasy „A” – minimalne wymagania
 • Magazyn wysokiego składowania
 • Przeładunki kompletacyjne („cross-docking”) – geneza, sposób realizacji, korzyści dla praktyki biznesowej
 1. PROCESY MAGAZYNOWE
 • Procesy w magazynach
 • Zasada FIFO, LIFO
 • Wymiarowanie przepływów w magazynie
 • Komisjonowanie (kompletowanie) wysyłek
 1. INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA
 • Podstawowe zasady rozplanowania magazynu
 • Infrastruktura, sprzęt i urządzenia magazynowe
 • Współzależność pomiędzy elementami infrastruktury magazynowej
 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM
 • (WMS)
 • Kody kreskowe i RFID
 1. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
 • Pojęcie jednostki ładunkowej
 • Funkcje opakowań
 • System wymiarowy opakowań
 1. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
 • Ewidencja zapasów
 • Zarządzanie zapasami
 • Klasyfikacja zapasów
 • Podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ)8. INWENTARYZACJA W MAGAZYNIE
 • Metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • Postępowanie w przypadku różnic inwentaryzacyjnych
 1. KOSZTY MAGAZYNOWANIA
 • Klasyfikacja kosztów magazynowania
 • Koszty stałe i zmienne
 • Koszty a wynik finansowy firmy
 • Możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.
 1. PRZEPISY BHP W MAGAZYNIE
 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii Transportowej wraz z programem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

– Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.
– W czasie szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
–  Materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Cena szkolenia 950 zł brutto.

Termin szkolenia: 29-30 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy: kliknij TU