Organizacja i technologia transportu towarów niebezpiecznych wymaga od uczestników tego transportu wiedzy i umiejętności.  Pragnąc zaspokoić potrzeby firm spedycyjnych czy logistycznych, organizujemy szkolenie z zakresu organizacji transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową i morską.

Celem naszego szkolenia jest poznanie procedur i wytycznych dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Nauczenie uczestników szkolenia jak w sposób bezpieczny oraz skuteczny zorganizować transport towarów niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu osoby zaangażowane w transport zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające im sprawnie obsługiwać ładunki niebezpieczne oraz zdobędą certyfikat potwierdzający uzyskanie nowych kompetencji.

Szkolenie składa się z 8 modułów, które umożliwią uczestnikowi:

  1. Poznanie podstaw prawnych regulujących problematykę transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową ( ADR) oraz morską ( Kodeks – IMDG).
  2. Poznanie klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
  3. Poznanie zasad postępowania z towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.
  4. Poznanie zasad właściwego doboru opakowań, ich rodzajów, certyfikacji oraz oznakowania.
  5. Poznanie oraz umiejętne stosowanie wyłączeń spod przepisów.
  6. Poznanie oraz umiejętne wypełnianie dokumentacji transportowej.
  7. Poznanie wymagań dotyczących pojazdów, kontenerów, cystern – sposobów transportu materiałów niebezpiecznych oraz umiejętność wprowadzenia właściwych  procedur nadawczych i transportowych.
  8. Umiejętne określenie zakresu odpowiedzialności każdego uczestnika transportu towarów niebezpiecznych ( mi.n nadawcy, przewoźnika, odbiorcy) oraz obowiązki i odpowiedzialność doradcy ds. bezpieczeństwa.

Czas trwania szkolenia / dwa dni szkoleniowe ( w tym przerwy kawowe i lunch) . Koszt szkolenia otwartego – 1800 zł.
Koszt szkolenia zamkniętego – ustalany indywidualnie.

Informacje dotyczące terminu szkolenia udziela Sylwia Zielińska  +48 604511661

możesz również napisać do nas: