Przewozy nienormatywne – transport drogowy

Szkolenia kierujemy do przedsiębiorców transportowych, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych i kierowców realizujących przewozy nienormatywne.

Cel szkolenia:

– Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojazdów nienormatywnych i wymaganych do nich zezwoleń
– Analiza systemu zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia.
– Zapoznanie z  zasadami odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców.
– Prezentacja środków które mogą zostać zastosowane w celu zabezpieczenia się przedsiębiorstw przed roszczeniami nadawców bądź  karami administracyjnymi.

Program szkolenia:

1. PRZEWOZU NIENORMATYWNE
– Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego.
– Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy      całkowitej i nacisków osi pojazdów.
– Przykłady różnych rodzajów przewozów nienormatywnych
– Omówienie przekroczeń normatywnych.

2. POJAZDY NIENORMATYWNE.
– Definicja pojazdu nienormatywnego.
– Odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.

3. DOKUMENTACJA
– Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego..
– Ograniczenia w przejazdach narzucane przez organ wydający zezwolenie.
– Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych

4.KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.
– Podmioty uprawnione do kontroli drogowej..
– Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.

5. ZORGANIZOWANIE PRZEWOZU NIENORMATYWNEGO.
– Organizacja przykładowego ładunku nienormatywnego.
– Czynności poprzedzające proces przewozowy, czyli:
a) rozpoznanie zadania,
b) dobór środka transportu,
c) ustalenie trasy przewozu,
d) dobór zezwolenia na przewóz,
e) dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku,
f) dobór mocowań i zabezpieczeń.
– Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku.
– Przygotowanie wymaganych dokumentów. Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii Transportowej wraz z programem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

– Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.
– W czasie szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
–  Materiały szkoleniowe w formie skryptu. 

Cena szkolenia 590 zł brutto.

Termin szkolenia: 16 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy: kliknij TU