ADR – SZKOLENIA STANOWISKOWE PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3, 1.10.2 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie ogólne i stanowiskowe kierowane jest do:

  • kierowców innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR,
  • pracowników magazynu,
  • kierowników magazynu,
  • spedytorów,
  • pracowników związanych z logistyką towarów niebezpiecznych,
  • innych pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka  kierowane jest do:

  • kierowców wykonujących przewozy towarów dużego ryzyka,
  • pracownicy stacji paliw przyjmujący transporty towarów dużego ryzyka,
  • spedytorów organizujących transport towarów niebezpiecznych dużego ryzyka,
  • innych pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

Zgodnie z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych kara za nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz wynosi 2000 zł.

Nasze szkolenia organizowane są  w formie szkoleń zamkniętych organizowanych na terenie zakładu pracy a także w formie szkoleń otwartych organizowanych w siedzibie naszej firmy w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2.

Informacje w sprawie szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: +48 604511661

lub wypełniając poniższy formularz: