ADR – Kursy dla kierowców.

Akademia Transportowa prowadzi kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Staramy się, żeby terminy naszych szkoleń były dopasowane do możliwości pracujących kierowców dlatego oferujemy szkolenia w dwóch formach do wyboru:

  • kurs dzienny – prowadzony w tygodniu w godzinach porannych zakończony egzaminem w ostatnim dniu szkolenia.
  • kurs weekendowy – prowadzony od piątku po południu zakończony egzaminem w ostatnim dniu szkolenia.oferujemy następujące kursy:
  • kursy zamknięte – możemy przeprowadzić szkolenie kierowców specjalnie dopasowane do możliwości czasowych twoich kierowców oraz w dogodnym miejscu, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena kursu dziennego oraz weekendowego to:

Kurs podstawowy 500 zł 24 godziny
Kurs dokształcający 400 zł 16 godzin
Kurs specjalistyczny przewóz w cysternach/przedłużenie 400zl/300zł 16/8 godzin
Kurs specjalistyczny przewóz towarów wybuchowych klasa 1/przedłużenie 400 zł/300 zł 8 godzin   
Kurs specjalistyczny przewóz towarów promieniotwórczych klasa 7 / przedłużenie 400 zł/300zł

I. Kurs dokształcający początkowy:
• Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych.
• Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych.
• Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
• Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

II. Kurs dokształcający doskonalący:
• kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Początkowy kurs specjalistyczny przeznaczony jest dla kierowców posiadających kurs podstawowy. Natomiast kurs doskonalący ( podstawowy lub specjalistyczny) mogą ukończyć kierowcy posiadający ważne zaświadczenie ADR. Kurs doskonalący można ukończyć w ciągu roku poprzedzającego ważność obecnego zaświadczenia.

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs:

– kserokopia prawa jazdy
– dowód wpłaty
– kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm zdjęcie zrobione z przodu
– wypełnione zgłoszenie na kurs ADR – do pobrania tutaj

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 21 lat
– posiadanie prawa jazdy

Kurs podstawowy ADR – przeznaczony jest dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w sztukach przesyłki ( w opakowaniu) lub luzem. Szkolenie to jest pierwszym szkoleniem po ukończeniu którego kierowca może zdobywać

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu w cysternach ( dla osób po kursie podstawowym ).
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy:
1. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach o pojemności powyżej 1 m3,
2. pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3,
3. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenośnych, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3,

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy przewożący materiały i przedmioty wybuchowe.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 7
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

Obecnie nie prowadzimy szkoleń otwartych ADR.

Kursy ADR prowadzi Sylwia Zielińska  – jeśli potrzebujesz  więcej informacji to dzwoń 604 511 661

Kursy organizowane są w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 2.