Organizacja transportuSzkolenie adresowane jest do kierowników oraz pracowników działów logistyki, transportu i magazynów.

 

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
 • Opanowanie zakresu obowiązków poszczególnych podmiotów organizacyjnych

Program szkolenia:

1.ORGANIZACJA LOGISTYKI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

 • Struktura organizacyjna logistyki,
 • Zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych w transporcie wewnętrznym,
 • Procesy magazynowe, planowania i realizacji produkcji,
 • Organizacja przepływu informacji w procesach logistyki wewnętrznej.

2. OPTYMALIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH I MAGAZYNOWYCH

 • Przyjmowanie zleceń
 • Organizowanie dostaw,
 • Wybór środka transportu,
 • Załadowanie i rozładowaniu towaru,
 1. TRANSPORT WEWNĘTRZNY
 • Transport wewnątrz magazynowy, międzywydziałowy i wewnątrz wydziałowy,
 • Podział i dobór środków transportu,
 • Drogi komunikacyjne – organizacja i wymagania:
 • Monitorowanie jakości środków transportu,
 1. NOWOCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA LOGISTYKI
 • JiT i VMI oraz ich wpływ na wymagania wobec transportu wewnętrznego
 • LEAN w logistyce wewnętrznej
 1. KOSZTY W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM
 • Struktura nakładów i kosztów,
 • Zasady obliczania kosztów utrzymania i kosztów robocizny,

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii Transportowej wraz z programem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

– Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.
– W czasie szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
–  Materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Cena szkolenia 950 zł brutto.

Termin szkolenia: 26-27 stycznia 2019 r.