Szkolenie adresowane jest do pracowników  działów transportu, logistyki, handlu, zakupów przedsiębiorstw, firm przewozowych, spedytorów, firm logistycznych.

 

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie z procedurami zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych przy użyciu nowych możliwości prawnych i zwyczajowych
 • Przygotowanie na możliwość wystąpienia różnych problemów przy zawieraniu umów

Program szkolenia:

1. PRAWA ZLECENIODAWCY, KTÓRE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W UMOWIE TRANSPORTOWEJ I SPEDYCYJNEJ

 • Czy w transporcie i spedycji należy posługiwać się wyłącznie zleceniem?
 • Które ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika nie będą skuteczne pomimo uwzględnienia ich w umowie?

2. ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH O OBSŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

 • Kiedy umowy należy rozszerzyć o specjalny interes w przewozie towaru?

3. UMOWY W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

 • Czy list przewozowy CMR jest potwierdzeniem warunków umowy?
 • W jakich przypadkach ogólne warunki przewozu nie będą miały zastosowania

4. UMOWY W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

 • Czy można wpływać na zakres odpowiedzialności przewoźnika kolejowego?
 • Kiedy Konwencja COTIF/CIM nie będzie miała zastosowania do umowy?
 • W jaki sposób ukształtować umowę dzierżawy wagonów i cystern?

5. UMOWY W TRANSPORCIE MORSKIM

 •  Czy potwierdzeniem umowy jest konosament czy nota bukingowa?
 •  Kiedy przewoźnik nie musi dotrzymać terminu załadunku?
 •  Czy można zabezpieczyć się przed tzw. „rolowaniem kontenera”?

6. UMOWY W TRANSPORCIE LOTNICZYM

 • Czy zastosowanie będzie miała Konwencja warszawska czy Konwencja montrealska?
 • Na czym polega specyfika ubezpieczenia w transporcie lotniczym?

7. JAK ZAWIERAĆ DOBRE UMOWY ZE SPEDYTOREM

 • Co zmienia się w umowie, gdy spedytor świadczy usługi transportowe?
 • Kiedy mają zastosowanie do umowy OPWS?
 • Czy spedytor może zwolnić się od odpowiedzialności za innych spedytorów i przewoźników?
 •  W jaki sposób uwzględnia się odpowiedzialność spedytora za szkody, a w jaki sposób za utracone korzyści?
 • Czy istnieje konieczność ustalenia dodatkowego ubezpieczenia w umowie poza OCP?

8. JAK WPŁYWAJĄ NA UMOWY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE POSTANOWIENIA ZWYCZAJÓW W ZAKRESIE BAZY DOSTAWY

9.ROZPATRZENIE PRZYKŁADÓW

 • Praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie
 • Przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii Transportowej wraz z programem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

– Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.
– W czasie szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
– Materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Cena szkolenia 649 zł brutto.

Termin szkolenia: 17 listopada 2018 r.