Przygotowanie firm do kontroli.

Wezwanie do kontroli firmy nigdy nie należy do przyjemnych wydarzeń w życiu firmy. Powodów jest kilka ale można wymienić właściwie jeden którego chcemy zawsze uniknąć. Jest nim czasowa dezorganizacja funkcjonowania firmy polegająca na oderwaniu od właściwych zajęć.

Przedsiębiorca, jak również osoby odpowiedzialne w firmie za transport są zmuszane do zaprzestania swoich zajęć i udostępnienia dokumentacji, tłumaczenia dlaczego nie mogą przekazać odpowiednich danych itp…

Czy zawsze wiesz jak się zachowywać podczas kontroli?

Czy wiesz że wiele firm podczas kontroli przekazuje do wglądu dokumenty, które nie musiały być przekazane organom kontrolnym. W konsekwencji w przypadku wykrycia nieścisłości organ poza właściwą kontrolą zawiadamiał instytucje związane z Urzędem Kontroli Skarbowej, Państwową Inspekcją Pracy czy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Może i straszymy ale dzięki temu jeśli kiedyś w przyszłości będziesz miał do czynienia z kontrolą IDT czy PIP to bardzo dobrze się do niej przygotujesz albo zlecisz nam przygotowania do kontroli.

Naszym głównym specjalistą w zakresie przygotowania firm do kontroli ITD czy PIP jest  Sławomir Zelent.  Inspektor ITD od wielu lat zajmujący się zawodowo doradztwem transportowym.  Sam, jako Inspektor, przeprowadził wiele kontroli, doskonale orientuje się w prawach i obowiązkach zarówno strony kontrolowanej jak i organu kontrolującego.

Więcej informacji na ten temat udziela osobiście Sławomir Zelent pod numerem telefonu:  511 778 107