system wyznaczania tras

System wyznaczania tras w przedsiębiorstwie

Jaki system wyznaczania tras wybrać dla środka transportu wewnętrznego w naszym przedsiębiorstwie? O zaprojektowaniu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie głównie decyduje jego zapotrzebowanie i warunki produkcji. Wyróżnia się, aż 4 systemy transportu. Najczęściej stosowane system wahadłowy i obwodowy oraz rzadziej system promieniowy i nieregularny. W wahadłowym transport odbywa się tylko między dwoma punktami. Jest on stały i równomierny, a przemieszczanie towaru z jednego punktu do drugiego…

Środki transportu wewnętrznego

Środki transportu wewnętrznego

Czym sprawnie transportować surowce i towary wewnątrz magazynu? W nowoczesnych magazynach do transportu wewnętrznego używane jest zazwyczaj kilka różnych rodzajów pojazdów. Między innymi jest to wózek widłowy, który, jak może nie wszyscy wiedzą, także dzieli się na kilka rodzajów. Do procesu kompletacji używany jest wózek do komisjonowania, natomiast do wysokiego składowania wykorzystuje się wózek VNA. Coraz częściej spotkać można wózki bezzałogowe czyli inaczej automatyczne LGV.…

Układ dróg wewnątrzzakładowych

O czym należy pamiętać przy wyznaczaniu dróg wewnątrzzakładowych?

Organizacja magazynu zależy w dużej mierze od jego charakteru, składowanych towarów, intensywności przepływu towarów czy innych czynników organizacyjnych. Nie mniej każdy w każdym magazynie istnieje obowiązek wykonania i oznakowania dróg komunikacyjnych i transportowych. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe. Zazwyczaj maluje się pasy koloru żółtego lub białego, zależnie od…

Co nazywamy transportem bliskim?

Wszystkie czynności, które mają na celu przewiezienie konkretnych osób lub dóbr w obrębie jednego danego przedsiębiorstwa nazywamy transportem wewnętrznym. Możemy się także spotać z nazwami transport bliski lub wewnątrzzakładowy. Transport wewnetrzny może obejmować między innymi: transport składowo-magazynowy, transport produkcyjny, transport międzywydziałowy, transport wewnątrzwydziałowy oraz transport stanowiskowy i międzystanowiskowy. Temat zorganizowania transportu bliskiego w przedsiębiorstwie poruszamy na naszym szkoleniu “Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa”, które…

Szczupłe Zarządzanie

Co oznacza szczupłe zarządzanie firmą?

Wszystkie opisywane przez nas, w ostatnim czasie, narzędzia umożliwiają wprowadzenie do przedsiębiorstwa metody zarządzania zwanej Lean Management. Z angielskiego „lean” oznacza dosłownie „wyszczuplenie” więc tłumaczymy to jako Szczupłe Zarządzanie. Metoda ta opiera się na obniżce kosztów, podnoszeniu poziomu jakości, skracaniu cyklu dostaw oraz likwidacji wszelkich przejawów marnotrawstwa. Zastosowanie Lean Management pozwala na zwiększenie efektywności działania całej organizacji, osiągnięcie krótszego czasu realizacji produkcji, redukcji zapasów do…

Vendor Managed Inventory

Czy powierzenie dostawcy kontroli nad zapasami może przynieść nam korzyści? Rozwiązanie VMI, które czasem możemy znaleźć pod nazwą SMI (Vendor/ Supplier Managed Inventory), to zarządzanie zapasem przez dostawcę. To on decyduje o czasie i zawartości zaopatrzenia, gwarantującym pełną dostępność produktów. VMI jest procesem w który dostawca generuje zamówienia na rzecz klienta i zgodnie z jego potrzebami, na podstawie informacji o popycie przekazywanych przez klienta. Narzędzie…

5S

Pięć kroków do lepszej organizacji pracy – 5S

W przedsiębiorstwach ciągle istnieje potrzeba podnoszenia jego efektywności. Z pomocą przychodzi kolejne narzędzie ciągłego doskonalenia, czyli 5S. System ten pomaga stworzyć dobrze zorganizowane miejsce pracy. Składa się on z 5 etapów: Selekcja – usunięcie ze stanowiska pracy zbędnych przedmiotów, Systematyka – każda rzecz ma swoje miejsce, Sprzątanie – utrzymanie w czystości obszaru pracy, Standaryzacja – stosowanie zrozumiałych standardów, Samodyscyplina– doskonalenie osiągniętego poziomu. Stosowanie zasad 5S…

Kaizen

Kaizen czyli ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie, oparte na eliminacji marnotrawstwa, czyli japońska filozofia jako narzędzie do zarządzania firmą. Przedsiębiorcy znajdują inspirację do ulepszenia swojej firmy nawet w japońskiej kulturze. Filozofia postępowania Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia i usprawniania. Tłumaczenie tego słowa oznacza dokładnie zmianę na lepsze. Strategia ta polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Oczywiście ma to na…

Eliminacja magazynów czyli wprowadzenie systemu Kanban

Jednym z narzędzi JIT jest oparty wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów system Kanban. To metoda zarządzania produkcją i sterowania zapasami, która w prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie tego systemu umożliwia prawie całkowitą eliminację wszystkich magazynów, gdyż wszelkie materiały od dostawców są dostarczane dokładnie na czas i to samo dzieje się, jeśli chodzi o wysyłkę wyrobu gotowego. Wprowadzenie tej metody często…

Just in Time

Just in Time czyli dokładnie na czas

Idealna ilość towaru w perfekcyjnym czasie – czy takie zarządzanie jest możliwe? Strategia Just In Time, chociaż częściej używany jest skrót JIT, oznaczający dokładnie na czas,stosowana jest do zarządzania zapasami. Polega na dostarczeniu odpowiedniej wielkości zamówienia, dokładnie w momencie gdy zapasy spadną do minimum magazynowego. Takie działania mają wiele zalet jak oszczędność czasu, eliminacja marnotrawstwa czy minimalizacja przestrzeni i kosztów magazynowych, ale należy pamiętać, że…