RID – SZKOLENIA STANOWISKOWE DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z przepisami RID pracownicy zaangażowani w pracy w obsługę towarów niebezpiecznych powinni być przeszkoleni z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, zgodnie z ich odpowiedzialnością i obowiązkami.

W przypadkach przewozów w łańcuchu transportowym pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów obowiązujących dla innych rodzajów transportu ( czyli również szkolenie ADR i IMDG ).

Pracownicy przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej powinni być dodatkowo szkoleni pod względem specyfiki ruchu kolejowego.
Szkolenie stanowiskowe powinno być przeprowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego.
a) Szkolenie podstawowe dla wszystkich pracowników:
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie znaczenia nalepek ostrzegawczych i tablic pomarańczowych. Ponadto pracownicy powinni poznać procedurę powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.
b) Szkolenie specjalistyczne dla pracowników wykonawczych bezpośrednio związanych z przewozem towarów niebezpiecznych:

 

Dodatkowo do szkolenia podstawowego, opisanego pod a), pracownicy powinni być przeszkoleni zależnie od zakresu obowiązków.

Pracownicy powinni być objęci szkoleniem specjalistycznym, podzielonym na 3 grupy podane w 1.3.2.2.2 RID , odpowiednio do grup zawodowych:

Zgodnie z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych kara za nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz wynosi 2000 zł.

Nasze szkolenia organizowane są  w formie szkoleń zamkniętych organizowanych na terenie zakładu pracy a także w formie szkoleń otwartych organizowanych w siedzibie naszej firmy w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2.

Informacje w sprawie szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: +48 604511661

lub wypełniając poniższy formularz: