IMDG – szkolenia stanowiskowe dla pracowników związanych z obsługą towarów niebezpiecznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników lądowych, których praca związana jest z obsługą towarów niebezpiecznych. Szkolenie stanowiskowe zgodne jest z wymaganiami zawartymi w przepisach kodeksu IMDG.

Szkolenie skierowane jest do:
– pracowników zajmujących się sztauowaniem towarów niebezpiecznych w CTU;
– pracowników oznakowujących kontenery morskie;
– pracowników magazynowych;
– pracowników spedycji
– pracowników agencji celnych obsługujących towary niebezpieczne;
– kierowców realizujących transport drogowy wraz z morskim;
– pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się ochroną  towarów niebezpiecznych
– oraz wszystkich pracowników, którzy są odpowiedzialni za obsługę towarów niebezpiecznych.

Szkolenie zgodnie z przepisami 1.3 IMDG jest szkoleniem obowiązkowym warto również pamiętać o tym, że np. nieprawidłowe oznakowanie kontenera morskiego może narazić nadawcę na koszty ponownego placardingu a także wpłynąć na czas realizacji transportu.

Nasze szkolenia organizowane są  w formie szkoleń zamkniętych organizowanych na terenie zakładu pracy a także w formie szkoleń otwartych organizowanych w siedzibie naszej firmy w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2.

Informacje w sprawie szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: +48 604511661

lub wypełniając poniższy formularz: