Vendor Managed Inventory

Czy powierzenie dostawcy kontroli nad zapasami może przynieść nam korzyści? Rozwiązanie VMI, które czasem możemy znaleźć pod nazwą SMI (Vendor/ Supplier Managed Inventory), to zarządzanie zapasem przez dostawcę. To on decyduje o czasie i zawartości zaopatrzenia, gwarantującym pełną dostępność produktów. VMI jest procesem w który dostawca generuje zamówienia na rzecz klienta i zgodnie z jego potrzebami, na podstawie informacji o popycie przekazywanych przez klienta. Narzędzie…

5S

Pięć kroków do lepszej organizacji pracy – 5S

W przedsiębiorstwach ciągle istnieje potrzeba podnoszenia jego efektywności. Z pomocą przychodzi kolejne narzędzie ciągłego doskonalenia, czyli 5S. System ten pomaga stworzyć dobrze zorganizowane miejsce pracy. Składa się on z 5 etapów: Selekcja – usunięcie ze stanowiska pracy zbędnych przedmiotów, Systematyka – każda rzecz ma swoje miejsce, Sprzątanie – utrzymanie w czystości obszaru pracy, Standaryzacja – stosowanie zrozumiałych standardów, Samodyscyplina– doskonalenie osiągniętego poziomu. Stosowanie zasad 5S…

Kaizen

Kaizen czyli ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie, oparte na eliminacji marnotrawstwa, czyli japońska filozofia jako narzędzie do zarządzania firmą. Przedsiębiorcy znajdują inspirację do ulepszenia swojej firmy nawet w japońskiej kulturze. Filozofia postępowania Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia i usprawniania. Tłumaczenie tego słowa oznacza dokładnie zmianę na lepsze. Strategia ta polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Oczywiście ma to na…

Eliminacja magazynów czyli wprowadzenie systemu Kanban

Jednym z narzędzi JIT jest oparty wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów system Kanban. To metoda zarządzania produkcją i sterowania zapasami, która w prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie tego systemu umożliwia prawie całkowitą eliminację wszystkich magazynów, gdyż wszelkie materiały od dostawców są dostarczane dokładnie na czas i to samo dzieje się, jeśli chodzi o wysyłkę wyrobu gotowego. Wprowadzenie tej metody często…

Just in Time

Just in Time czyli dokładnie na czas

Idealna ilość towaru w perfekcyjnym czasie – czy takie zarządzanie jest możliwe? Strategia Just In Time, chociaż częściej używany jest skrót JIT, oznaczający dokładnie na czas,stosowana jest do zarządzania zapasami. Polega na dostarczeniu odpowiedniej wielkości zamówienia, dokładnie w momencie gdy zapasy spadną do minimum magazynowego. Takie działania mają wiele zalet jak oszczędność czasu, eliminacja marnotrawstwa czy minimalizacja przestrzeni i kosztów magazynowych, ale należy pamiętać, że…

Zniszczenie towaru

Jak postępować w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru?

W branży TSL często niestety zdarzają się błędy, niedopatrzenia lub zdarzenia losowe które znacząco wpływają na przebieg transportu lub stan towaru. Przywilejem stron, które występują w liście przewozowym jest możliwość składania reklamacji do drugiego podmiotu umowy. Zasady składania reklamacji w przewozach międzynarodowych określają odpowiednie Konwencje, osobne dla każdej gałęzi transportu. Na naszym szkoleniu „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach…

Ubezpieczenie ładunku

Ubezpieczenie ładunku w transporcie

Czy oprócz ubezpieczenia stron umowy należy także ubezpieczyć ładunek? Ubezpieczenie cargo, inaczej mienia w transporcie, powinno szczególnie zainteresować spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także przedsiębiorców, którzy ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku. Często zdarza się, że kontrakty handlowe bądź banki obligują przedsiębiorców za zawarcia takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę także w przypadku szkód poniesionych na skutek zdarzeń losowych jak wypadek, powódź, eksplozja…

Ubezpieczenie OC Spedytora

Kolejnym podmiotem w łańcuchu dostaw który powinien zostać ubezpieczony jest spedytor. Może on zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z powodu uszkodzenia bądź utraty przesyłki, ale także gdy umowa spedycji została wykonana w sposób niepoprawny co spowodowało poniesie przez zleceniodawcę szkód. Ale czy ubezpieczenie OC pokryje wszystkie szkody spowodowane przez spedytora? Kluczem jest umiejętne dobranie ubezpieczenia OC. O czym należy pamiętać wybierając ubezpieczenie mówimy na naszym…

ubezpieczenia przewoźnika

Czy warto inwestować w ubezpieczenia?

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń w spedycji i w najbliższych dniach postaramy się wam je przybliżyć. Dziś chcemy skupić się na ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia ochronę w momencie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu,czyli uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata towaru. Ubezpieczenie pokrywa także szkody spowodowane na skutek opóźnienia dostawy czy zagubienia dokumentów.

Czy list przewozowy jest obowiązkowym dokumentem?

Czym jest list przewozowy? Jest to potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem na przewozu towaru. Jego funkcją jest określenie w jakich warunkach ładunek powinien być transportowany. Nie istnieje gotowy wzór listu, jednak powinien być on przygotowywany wspólnie przez obie strony i powinien zawierać kluczowe informacje jak dane kontaktowe podmiotów, określenie rodzaju i parametrów towaru oraz koszty związane z przewozem. Choć nie ma obowiązku wystawiania…