Kary za naruszenia wykryte podczas kontroli ITD

Na kogo nakładane są kary związane z naruszeniami wykrytymi podczas kontroli ITD? Ustawa o transporcie drogowym rozdziela odpowiedzialność za wykroczenia związane z wykonywaniem przewozu drogowego na trzy jednostki: kierującego, zarządzającego przedsiębiorstwem i na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem. Na tego ostatniego kary wymierzane są po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast ukaranie pozostałych dwóch następuje na podstawie…

Magazyn wysokiego składowania.

W pogoni za zwiększeniem efektywności magazynów opracowano kolejny sposób na układanie towarów, czyli tak zwany magazyn wysokiego składowania. Są to powierzchnie wykonane z lekkich materiałów, o wysokości powyżej 7,2 m, ale przede wszystkim o wyższym stopniu wypełnienia kubatury obiektu niż w przypadku magazynów tradycyjnych. Najczęściej takie magazyny są całkowicie zmechanizowane lub zautomatyzowane. Charakteryzuje je także użycie wielopoziomowych regałów, ramp przeładunkowych oraz układnic i dźwignic regałowych.…

Jak usprawnić pracę magazynu?

Jak usprawnić pracę magazynu? Z pomocą przychodzi WMS czyli Magazynowy system informatyczny. Zadaniem Warehouse Management System jest lokalizacja towarów w magazynie, kontrola ilościowa według wielu różnych kryteriów i możliwość planowania wysyłek z magazynu. System pozwala też wygenerować odpowiednie etykiety dla jednostek towarowych. Wspomaga on koordynacje prac magazynowych, usprawnia wszystkie zachodzące procesy i docelowo prowadzi do całkowitego zautomatyzowania magazynu. System WMS i inne sposoby usprawnienia magazynu…