Na kogo nakładane są kary związane z naruszeniami wykrytymi podczas kontroli ITD?
Ustawa o transporcie drogowym rozdziela odpowiedzialność za wykroczenia związane z wykonywaniem przewozu drogowego na trzy jednostki: kierującego, zarządzającego przedsiębiorstwem i na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem. Na tego ostatniego kary wymierzane są po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast ukaranie pozostałych dwóch następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: