Pojazd nienormatywny czyli pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary bądź masa bez lub z ładunkiem, są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach dla danej drogi. Jednakże w zakresie nacisków osi autobusy nie są klasyfikowane jako pojazdy nienormatywne. Zazwyczaj pojazdy nienormatywne poruszają się w nocy w asyście pilota drogowego. Transport ponadgabarytowy jest tematem naszego szkolenia “Przewozy nienormatywne”, które odbędzie się 16 lutego 2019 w Gdyni:

Przewozy nienormatywne – transport drogowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: