Organizacja magazynu zależy w dużej mierze od jego charakteru, składowanych towarów, intensywności przepływu towarów czy innych czynników organizacyjnych. Nie mniej każdy w każdym magazynie istnieje obowiązek wykonania i oznakowania dróg komunikacyjnych i transportowych. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe. Zazwyczaj maluje się pasy koloru żółtego lub białego, zależnie od barwy nawierzchni. Drogi muszą zostać wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odległości między mijającymi się pojazdami i pieszymi. Konieczne jest także zachowanie dostatecznych odległości od mijanych regałów i pozostałych elementów wyposażenia magazynowego. Konieczne jest także określenie maksymalnych prędkości dozwolonych dla środków transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: