Jednym z narzędzi JIT jest oparty wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów system Kanban. To metoda zarządzania produkcją i sterowania zapasami, która w prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie tego systemu umożliwia prawie całkowitą eliminację wszystkich magazynów, gdyż wszelkie materiały od dostawców są dostarczane dokładnie na czas i to samo dzieje się, jeśli chodzi o wysyłkę wyrobu gotowego. Wprowadzenie tej metody często skutkuje zwiększeniem produktywności oraz poprawą wyników przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: