W branży TSL często niestety zdarzają się błędy, niedopatrzenia lub zdarzenia losowe które znacząco wpływają na przebieg transportu lub stan towaru. Przywilejem stron, które występują w liście przewozowym jest możliwość składania reklamacji do drugiego podmiotu umowy. Zasady składania reklamacji w przewozach międzynarodowych określają odpowiednie Konwencje, osobne dla każdej gałęzi transportu.
Na naszym szkoleniu „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych” powiemy jak składać reklamacje aby mieć pewność ich pozytywnego rozpatrzenia. Kurs odbędzie się już w tą sobotę 15 grudnia br. W Gdyni:

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: