Czy oprócz ubezpieczenia stron umowy należy także ubezpieczyć ładunek? Ubezpieczenie cargo, inaczej mienia w transporcie, powinno szczególnie zainteresować spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także przedsiębiorców, którzy ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku. Często zdarza się, że kontrakty handlowe bądź banki obligują przedsiębiorców za zawarcia takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę także w przypadku szkód poniesionych na skutek zdarzeń losowych jak wypadek, powódź, eksplozja lub rabunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: